Brandvertragers

U BRANDT UW VINGERS NIET AAN RIET
Brandvertragers maken een rietendak niet ontbrandbaar, maar wel succesvol brandvertragend!
Rieten daken hebben nog wel eens de reputatie brandgevaarlijk te zijn. Door het gebruik van brandvertragende coatings is dit risico echter niets groter dan bij een pannendak. Dit is in de praktijk bewezen. Het feit dat verzekeraars geen hogere premies hanteren voor rieten daken zegt wat dit betreft voldoende.
Brand kan alleen ontstaan als er een ontstekingsbron is, als er brandbaar materiaal in de buurt is en als er voldoende zuurstof is. De brandvertragende coatings voor rieten daken pakken al deze factoren aan. Ze beschermen tegen (overslaand) vuur en vonken en stoten bij verhitting onbrandbare gassen uit. Deze gassen verdringen de zuurstof rondom het riet: de brandstof (het riet) wordt hierdoor moeilijker bereikbaar voor het vuur.